Lidt historie...  
Broderloge nr. 24 Reventlow I.O.O.F i Nakskov blev stiftet den 12. februar 1889 og er således en af de ældste loger.
Som den første af Ordenens loger på Lolland og Falster er den tillige moderloge til alle de øvrige loger i denne landsdel, idet logerne i Nykøbing F, Rødby, Maribo og den anden broderloge i Nakskov således alle er stiftet af brødre, som forinden havde været medlemmer af Reventlow-logen.
Broderloge nr. 24 Reventlow har altid haft benene under eget bord. 
/Logebygningen.jpg
/Spisestuen.jpg
Den første ordensbygning blev opført i 1888-89 på en lille grund over for sukkerfabrikken på Maribovej. Denne bygning er for længst revet ned.
Bygningen fungerede som ordensbygning helt frem til 1910.
I 1909 køber broderlogen vinhandler Lindells store villa på Svingelsvej 10.
En større om- og tilbygning af denne villa blev projekteret og gennemført af arkitekt I.C. Berg, København. Tilbygningen bag den eksisterende bygning rummer logesal på førstesalen og spisesal og køkken i stueetagen.  
/dagligstuen.jpg
Arkitekten lod sig i høj grad inspirere af den store logesal i Odd Fellow Palæet i København, som han nøje havde studeret inden projekteringen af ordensbygningen i Nakskov. 
Ordensbygningen ejes af de tre loger, som er hjemmehørende her, nemlig foruden broderloge nr. 24 Reventlow, broderloge nr.110 Orion samt søsterloge nr. 9 Kæden

Log ind | | Kontakt Webmaster